Citi apdrošināšanas veidi

Piedāvājam šādus apdrošināšanas veidus:

•           juridisko izdevumu apdrošināšana,

•           civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,

•           biznesa risku apdrošināšana,

•           profesionālās civiltiesiskās atbildības   apdrošināšana,

•           veselības apdrošināšana uzturēšanās atļaujas LR teritorijā    saņemšanai,

•           klīnisko saslimšanu,

•           lauksaimniecības tehnikas apdrošināšana,

•           ūdenstransporta apdrošināšana.