Īpašuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana, ir veids kā pasargāt savu mājokli un iedzīvi no negaidītiem dzīves pavērsieniem, ugunsgrēkiem, dabas stihijām, trešo personu ļaunprātīgiem bojājumiem u.c. Īpašuma apdrošināšana ļaus justies droši, lai arī kas notiktu, īpašuma apdrošināšana palīdzēs atjaunot cietušo mājokli iepriekšējā stāvoklī ievērojami ātrāk, nekā tas būtu iespējams bez apdrošināšanas aizsardzības.

Piedāvājam 4 veida apdrošināšanas:

•           Īpašuma apdrošināšana;

•           Iedzīves apdrošināšana (kustamais īpašums);

•           Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (kompensēs zaudējumus, ko klients būs nodarījis kaimiņiem vai citām personām);

•           Būvniecības apdrošināšana (dzīvokļa kapitālā remonta laikā).

Apdrošinot īpašumu, tiek definēti riski, pret kuriem Jūs apdrošināt savu īpašumu:

•           uguns (ugunsgrēks, sodrēji, eksplozija, šķidruma noplūde, lidmašīnas avārija);

•           dabas stihijas un parādības (zibens spēriens, vētra, krusa, sniega un ledus smagums, aizsprosta defekts, zemes nogruvums utt);

•           noziedzīga darbība (zādzība, laupīšana, vandalisms);

•           inženierkomunikāciju sistēmu avārijas (noplūde no apkures sistēmas un cauruļvadiem, ventilācijas, vai gaisa kondicionēšanas iekārtām un citām inženierkomunikāciju sistēmām, kanalizācijas cauruļvada avārija, ēkas apkures tvaika cauruļvada avārija, lietus notekūdeņu cauruļvada avārija), inženierkomunikāciju sistēmu avārijas trešo personu neuzmanības dēļ.