KASKO

KASKO sedz zaudējumus, kas radušies:

•           ugunsgrēka rezultātā;

•           ceļu satiksmes negadījumā - sadursmē ar kādu objektu utml.;

•           zādzības – transportlīdzekļa nelikumīgas aizbraukšanas, nolaupīšanas dēļ;

•           trešajai personai ļaunprātīgi bojājot apdrošināto transportlīdzekli;

•           automašīnas stiklu bojājumu, skrāpējumu, plaisu utml. gadījumos;

•           transportējot cietušo transportlīdzekli uz stāvvietu, mājām vai darbnīcu.

Papildus KASKO segums, ko ir iespējams izvēlēties:

•           izdevumi, kas saistīti ar bojātā transportlīdzekļa aizstāšanu ar citu uz remonta laiku;

•           transportlīdzekļa jaunvērtības apdrošināšana, kad transportlīdzekļa zādzības vai pilnīgas  bojāejas gadījumā tiek atlīdzināti jauna transportlīdzekļa iegādei nepieciešamie līdzekļi.

KASKO polises cenu ietekmē:

•           Transporta līdzekļa vērtība;

•           Transporta līdzekļa vecums;

•           Marka un modelis;

•           Transporta līdzekļa īpašnieks (fiziska vai juridiska persona);

•           Transporta līdzekļa izmantošanas veids;

•           Izvēlētais apdrošināšanas segums (kādi riski ir apdrošināti);

•           Pašriska apmērs;

•           Polises darbības teritorija;

•           Maksājumu skaits (apdrošināšanas prēmiju var apmaksāt vienā maksājumā, kā arī sadalīt apmaksu divās vai četrās daļās).

Vēlies iegādāties KASKO  apdrošināšanu? Sazinies ar mums!