Licence

LR Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vēstule par lēmumu reģistrēt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā apdrošināšanas sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Amserv Financial Services" kā brokeri.