OCTA

Latvijas normatīvajos aktos ir noteikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA), kas pasargā no izdevumiem par nodarītajiem zaudējumiem citai personai vai svešai mantai. OCTA apdrošināšanu var iegādāties internetā, apdrošināšanas sabiedrības vai pie licencēta apdrošināšanas brokera, t.i., Amserv Financial Services speciālistiem.

No 2008. gada 1. jūnija  ir atcelta prasība izmantot vizuālo informāciju (uzlīmi) auto logos, kā arī atcelts pienākums autovadītājiem līdzi ņemt OCTA apdrošināšanas līguma papīra polisi. Tas nozīmē, ka rakstveida apdrošināšanas polises neesamība neietekmēs apdrošināšanas līguma spēkā esamību! 

Visi OCTA standarta līgumi to slēgšanas brīdī  tiks reģistrēti Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) un CSDD datubāzēs, kur attiecīgas institūcijas (t.sk. Ceļu policijas darbinieki) varēs pārbaudīt OCTA apdrošināšanas spēkā esamību bez ierastās zaļās OCTA veidlapas. Rakstveida OCTA līgums (uz veidlapas vai izdruka no interneta) būs nepieciešams, tikai izbraucot ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Bonus-Malus

Latvijā ir spēkā vienota Bonus-Malus (atlaižu-piemaksu) sistēma. Sistēmas funkcionēšanas būtību un lietošanu reglamentē Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) saistošie norādījumi. Bonus-Malus (BM) – sistēma, kas 17 riska klasēs apvieno transportlīdzekļa īpašniekus, kuri ir vienādi savā braukšanas uzvedībā vienādas grupas transportlīdzekļiem, par pamatu ņemot iespēju izraisīt ceļu satiksmes negadījumu.

Noskaidrojiet savu Bonus-Malus klasi  Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja mājas lapā.

OCTA atbildības limiti:

-        Personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana - līdz EUR 2 500 000 neatkarīgi no cietušo personu skaita;

-        Mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana - līdz EUR 500 000 neatkarīgi no cietušo personu skaita;

OCTA standarta līguma termiņi:

OCTA standarta līgumu var noslēgt uz 3, 6, 9 mēnešiem vai 1 gadu.

Robežlīgumu var noslēgt uz termiņu no  1 mēneša līdz 1 gadam.

Zaļo karti var noslēgt uz termiņu no 15 dienām, no 1 līdz 12 mēnešiem.

1) Standarta līgums tiek noslēgts attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem.

2) Robežlīgums tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kas reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, ja tā vadītājs nevar uzrādīt Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu.

3) Starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte) ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kas piedalās ceļu satiksmē valstī, kura ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Zaļo karti slēdz attiecībā uz Latvijā reģistrētājiem transportlīdzekļiem.

Vēlies iegādāties OCTA apdrošināšanu? Sazinies ar mums!