Veselības apdrošināšana

Veselības apdrošināšana ir personas apdrošināšana pret izdevumiem, kas rodas, saņemot ārstnieciskos un medicīniskos pakalpojumus saslimšanas gadījumā vai veselības profilaksei. Iegādājoties veselības apdrošināšanas polisi, uzņēmums nodrošina saviem darbiniekiem iespēju saņemt medicīnisko palīdzību Latvijas ārstniecības iestādēs, kā arī uzlabot savu veselības stāvokli un pašsajūtu, apmeklējot sporta klubu. Apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem pilnīgi vai daļēji (saskaņā ar izvēlēto apdrošināšanas programmu) sedz apdrošināšanas sabiedrība.

Veicot veselības apdrošināšanu, katram uzņēmuma darbiniekam tiek izsniegta veselības apdrošināšanas karte, ar kuras palīdzību darbiniekam ir iespēja apmaksāt medicīnas izdevumus medicīnas iestādēs un sporta centros. Papildus var apdrošināt arī darbinieku ģimenes locekļus (bērni, vīrs, sieva).

Veselības apdrošināšanas pamatprogrammas:

•           Pacienta iemaksa (pacienta iemaksa ambulatorās un stacionārās iestādēs);

•           Ambulatorā maksas aprūpe (ambulatorie maksas pakalpojumi ambulatorās un stacionārās iestādēs);

•           Ambulatorā un stacionārā maksas aprūpe (ambulatorie maksas pakalpojumi un maksas stacionārs ambulatorās un stacionārās iestādēs).

Papildu programmas:

•           Medikamentu iegāde ar atlaidi;

•           Zobārstniecība (zobārstniecība, zobu higiēna, protezēšana) ar atlaidi;

•           Optikas iegāde ar atlaidi;

•           Sporta nodarbības.

Apdrošināšanas prēmija ir atkarīga no:

•           izvēlētās apdrošināšanas programmas;

•           apmaksas grafika – maksājumu var veikt pa daļām, bet visu uzreiz maksāt ir izdevīgāk.

Veselības apdrošināšanu visizdevīgāk ir iegādāties juridiskām personām visam darbinieku kolektīvam, bet ir iespēja iegādāties veselības apdrošināšanu arī fiziskām personām, ja to nenodrošina darba devējs vai, ja esat pašnodarbinātais vai arī neesat nodarbināts.

Tiks segti lieli, neparedzami izdevumi saistībā ar veselību. Apdrošināšanas polise sedz gan pacienta iemaksas, gan maksas medicīnas pakalpojumus. Vienmēr nav nepieciešams ģimenes ārsta norīkojums, un nav jāgaida rindās uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem.

Ērti norēķini medicīnas līgumiestādēs.

No apdrošināšanas prēmijas summas var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.