Īpaši izdevīga transporta apdrošināšana sadarbībā ar Ergo!

Amserv sadarbība ar apdrošināšanas sabiedrību Ergo piedāvā vieglo transporta līdzekļu apdrošināšanu ar 15% atlaidi dāvanā dodot ekstra apdrošināšanas segumu bez maksas.

Ekstra apdrošināšanas segumā tiek segti zaudējumi, kas radušies transportlīdzekli izmantojot vietās, kas nav paredzētas ceļu satiksmei. Apdrošināšanas gadījumā tiek piemērots pašrisks (bojājumiem vai bojāejai). Tiek segti zaudējumi, kas radušies transportlīdzekli transportējot kā kravu, ja Apdrošinājuma ņēmējs var iesniegt Apdrošinātājam visus dokumentus, kas apliecina zaudējuma iestāšanās faktiskos apstākļus. Apdrošināšanas gadījumā tiek piemērots bojājumu pašrisks. Tiek segti apdrošināšanas gadījuma rezultātā nodarītie zaudējumi līdz 5000 EUR , ja apdrošinātā riska iestāšanās saistīta ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs, applūdušās brauktuvēs (ceļš, iela, pagalms, stāvlaukums), ūdenstilpēs un ūdens iekļūšanu transportlīdzekļa elektriskajos un/vai mehāniskajos mezglos un/vai agregātos. Apdrošināšanas gadījumā tiek piemērots pašrisks (bojājumiem vai bojāejai). Tiek segti zaudējumi par transportlīdzekļa apzagšanu līdz 500 EUR vienu reizi līguma darbības laikā, ja par to nav paziņots Valsts policijai. Apdrošināšanas gadījumā tiek piemērots pašrisks bojājumiem.

Akcijas norises laiks: 15.05.-30.06.2014.